Almanların beşte dördü farklı kesimleri kabul ediyor

Almanya’da yapılan bir ankete göre toplumun büyük kısmı yabancılar, eşcinseller ve farklı yaşam tarzına sahip bireylere karşı toleranslı.

Zeit dergisi için ypaılan bir araştırmada, Alman toplumunda ‘toplumsal bölünme’, ‘yabancı korkusu (zenofobi)’, ve ‘gelecek korkusu’ gibi konularda sorular soruldu.

Araştırmada Alman toplumunun büyük oranda ‘dünyaya açık’, ‘toleranslı’ ve ‘liberal’ olduğu sonucuna ulaşıldı. Araştırmaya göre Almanların yüzde 82’si farklı dinlerden bireyleri toplumun parçası olarak görürken, bu bireylerden ‘kollektif Biz’in parçası olarak kabul ediyor.

Eşcinselleri toplumun parçası olarak kabul edenler yüzde 80’i bulurken, farklı yaşam biçimine sahip insanları kabul etme oranı yüzde 73 olarak gerçekleşti. Yabancı/göçmenleri Alman toplumunun parçası olarak görme oranı yüzde 72’yi bulurken, mültecileri kabul oranı yüzde 71 oldu.

Araştırmaya göre Almanya İçin Alternatif (AfD) adlı yabancı karşıtı partiyi savunanların büyük kısmı tüm bu konularda katı bir tutuma sahip. Mültecilerin Alman toplumuna ait olmadığını savunan AfD sempatizanlarının oranı yüzde 80’i bulurken, yüzde 75’i ise genel olarak yabancı/göçmen grubundaki insanları Alman toplumuna ait olarak görmüyor.

Yabancı karşıtı AfD’nin anketlerdeki oy oranı yüzde 8-10 civarında görünürken, son yıllarda mülteci yurtlarının inşa edildiği semtlerin sakinlerinin düzenlediği ırkçı bazı eylemlerde artış gözlenmişti. Ancak genel olarak ülkedeki ekonomik refah ve işsizlik oranlarının düşüklüğü nedeniyle son yıllardaki mülteci göçüne karşı olan tepkilerin Başbakan Angela Merkel’in partisi CDU’nun oylarına olumsuz etkisi kısa sürmüştü.